સૌને માટે રાજકારણનું સામાન્ય જ્ઞાન

રાજકારણનું પાયાનું જ્ઞાન સૌને મળે તેવા આશયથી ‘લોકમિલાપ’ ભાવનગર દ્વારા ‘સૌને માટે રાજકારણનું સામાન્ય જ્ઞાન’ નામે પુસ્તિકા બહાર પાડવામાં આવેલ છે. લોકશાહી આમ જોઈએ તો આપણે માટે છ-સાત દાયકા જેટલી જ નવી વાત છે. આપણે ત્યાં એ આવી છે બ્રિટન અને અમેરિકામાંથી.વિનામુલે વહેચાતી આ પુસ્તિકામાં સમાજને માર્ગદર્શક તેવા વિચારો મુકેલા છે. 

 • તમામ સરકારો અનિષ્ટ જ છે. ઉત્તમ સરકાર એ કે જે ઓછામાં ઓછું શાશન કરે.
 • કોઈ પણ માણસ આપમેળે એક ખરાબ કાયદાનો ભંગ કરવા નીકળે, તો સારા કાયદાનો ભંગ કરવાનો પરવાનો તે બીજા બધાને આપે છે.
 • આખાયે ઝાડની મૂંગી જાણ વિના એક પાંદડું પણ જેમ પીળું પડતું નથી, તેમ આપણા બધાની છુપી ઈચ્છા વગર પાપી પોતાનું પાપ આચરી શકતો નથી.
 • બીજાની મહેનતના ફળ પર જીવવાની માણસની ઈચ્છા એ આ જગતના પાપનું મૂળ છે.
 • કેળવણીએ એવો એક જંગી સમૂહ પેદા કર્યો છે જેને વાંચતા આવડે છે, પણ વાંચવા જેવું શું છે તે પારખતાં નથી આવડતું.
 • શિક્ષણ પ્રજાને સહેલાઈથી દોરી શકાય તેવી, પણ હાંકવામાં મુશ્કેલ એવી બનાવે છે; તેની પર સહેલાઈથી શાશન ચલાવી શકાઈ તેવી, પણ ગુલામ બનાવવી અશક્ય કરી મુકે છે.
 • દરેક દેશને તેને લાયક સરકાર મળી રહે છે.
 • સ્વતંત્રતા એટલે આપના કરતા જુદા વિચાર ધરાવનાર માનવીની સ્વતંત્રતા.
 • જે અપરંપાર લોકો ગરીબ છે તેને જો મિક્ત સમાજ સહાય નહિ કરી શકે, તો જે થોડા ધનવાન છે તેને એ બચાવી નહિ શકે.
 • આખી માનવજાત એકમત હોય અને એક જ આદમી તેનો વિરોધી મત ધરાવતો હોય તો એને બોલતો બંધ કરવાનું મનુષ્ય જતી માટે એટલું જ વ્યાજબી ગણાય, જેટલું એ એકલ માણસ માટે એની પાસે તાકાત હોય તો આખી માણસજાતની જબાન બંધ કરવાનું વ્યાજબી ઠરે.
 • રાજકારણ અને યુદ્ધનો અભ્યાસ મારે કરવો જોઈએ જેથી મારા સંતાનોને ગણિત અને તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાની સ્વતંત્રતા મળે.
 • તમામ યુગોમાં પુજારીને નામે ઓળખાતા દમ્ભીઓ એ રાજા ગણાતા ચોર લુટારાને શિરે મુગટો પહેરાવેલા છે.
 • દુનિયામાં સૌથી મોટી ભ્રમણાઓમાની એક છે એવી આશા કે અનિષ્ટોનું નિવારણ કાયદા ઘડવાથી થઇ જશે.
 • લોકપ્રિય સરકાર હમેશા સારી સરકારની ખાતરી આપશે તેવું હજુ સાબિત થયું નથી.
 • આપ્ને જેને ધીક્કારીયે છીએ તેની સ્વતંત્રતા જયારે આપણે છીનવી લઈએ છીએ, ત્યારે જેને આપણે ચાહિયે છીએ તેમની સ્વતંત્રતા હરાઈ જવાનો રસ્તો આપને ખુલ્લો કરીએ છીએ.
 • બે અનિષ્ટોમાંથી જે નાનું લાગે એ તમે પસંદ કરો ત્યારે પણ એટલું યાદ રાખજો કે તે અનિષ્ટ તો છે જ.
સંપર્ક:
લોકમિલાપ 
પોસ્ટ બોક્ષ 23
સરદારનગર,ભાવનગર 364001
ફોન : (0278) 256 6402
ઈ-મેઈલ : lokmilap@gmail.com
line
YOU MAY ALSO LIKE:

Google+

One response

 1. પસંદ કરેલું નાનું અનિષ્ટ ભલે અનિષ્ટ હોય તો પણ તે ઉતરોતર સારી સરકાર તરફ દોરી જશે.

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,415 other followers

%d bloggers like this: