બુક-શેલ્ફ : આકંઠ અશ્વિની

છેલ્લા ઘણા સમયથી ઈચ્છા હતી તે આજે પૂરી થઇ છે – થેન્ક્સ ટુ બુક્સ-ઓન-ક્લિક.
અશ્વિની ભટ્ટના પુસ્તકોનો કોમ્બો-પેક મંગાવેલો જે આવી ગયો છે. ઘણી મોટી રકમની કેશ-ઓન-ડીલીવરી અને તે પણ ગુજરાત બહાર ઝડપથી કરી આપવા બદલ ને ફુલ્લ માર્કસ !

અશ્વિની ભટ્ટના પુસ્તકોનો કોમ્બો-પેક

અશ્વિની ભટ્ટના પુસ્તકોનો કોમ્બો-પેક

કોમ્બો-પેક માં આવેલ પુસ્તકોનું લીસ્ટ:

1. આખેટ (ભાગ : 1-2-3)
2. આયનો
3. અંગાર
4. અર્ધી રાતે આઝાદી
5. આશકા માંડલ
6. ફાંસલો
7. કમઠાણ
8. કરામત
9. કટિબંધ (ભાગ : 1-2-3)
10. નીરજા ભાર્ગવ
11. ઓથાર
12. શૈલજા સાગર
13. લજ્જા સન્યાલ
14. The Guns of Navarone
15. The Last Frontier

— અને હવે ચાલુ થશે એક પછી એક પુસ્તકોને આકંઠ પીવાનો રોમાંચ.

line

One response

  1. i am also fan of ashvini bhatt. emnu varnan etlu adbhut hoy ke rann ni vatt hoy to dant man karkar thaya kare !

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,415 other followers

%d bloggers like this: